COOKIEPOLICY
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida. Framför allt använder vi cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra deras upplevelse av besöket.

Cookies som vi använder
Namn  – typ – varaktighet
cookielawinfo-checkbox-functional – https – 1 year
cookielawinfo-checkbox-necessary – https – 1 year
cookielawinfo-checkbox-performance – https – 1 year
cookielawinfo-checkbox-analytics – https – 1 year
cookielawinfo-checkbox-advertisement – https – 1 year
cookielawinfo-checkbox-others – https – 1 year
PHPSESSID – https – session

Syfte
Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Överföring av information till tredjepart
Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Kosta Lodge kopplade till webbplatsen. Kosta Lodge har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics. 

Att blockera cookies
De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Tar du bort alla cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta att fungera. Läs mer om hur du blockerar cookies i din webbläsare på minacookies.se.

Hantering av dina personuppgifter
Kosta Lodge värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för Kosta Lodge bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter samt användande av cookies. Kosta Lodge förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning.
Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på följande sätt:
– Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR
Vid bokning:
När du bokar dig hos oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
– Vi använder informationen för att kunna identifiera dig som boende hos oss. – Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspartners till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål.
– Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part.
– Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid besök på hemsida/app:
Kosta Lodge kan spara information om dina preferenser och hur du använder vår hemsida, app eller till vårt företag knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc.
Kosta Lodge kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Vid svar på enkät/marknadsundersökning:
Kosta Lodge sparar information från marknadsundersökningar och utskick: Dina svar på, och användande av marknadsundersökningar, reklamutskick och e-post kan komma att sparas. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevsutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Hur informationen samlas in
Uppgifter du själv anger vid kontakt med Kosta Lodge:
– Du kan förse Kosta Lodge med uppgifter vid skapande av konto, val av inställningar eller tjänster, bokning av rum/bord på Internet, telefonkontakt, vid kontakt med Kosta Lodge via webbformulär eller e-post etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande:
Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Kosta Lodge eller placerade där av tredje part. Kosta Lodge kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
– Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
– Kunna erbjuda högre servicenivå.
– Tillförsäkra att respektive hotell har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall.
– För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED
Viss information rörande dig och dina preferenser kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker antingen automatiskt genom tredjeparts cookies (se avsnitt nedan om cookies) placerade på Kosta Lodge hemsida, eller genom att informationen aktivt skickas till, eller hämtas av företag som för Kosta Lodge räkning utför affärsanalys av informationen. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER
Kosta Lodge sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

OM DU VILL VETA MER
En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Kosta Lodge AB (559043-4857) är personuppgiftsansvarig i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktuppgifter
Kosta Lodge
Stora Vägen 2
360 52 Kosta
0478-59 05 30
info@kostalodge.se

Vi finns vid Kosta Lodge
Stora vägen 2, Kosta
56°49’59.0″N 15°24’2.5″E
rentalcenter.kostalodge@gmail.com

Kontakta oss!

Kul att just du vill kontakta oss!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search